Zajtra: Mierne zamračené 3°C

Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejné vyhlášky
10.08.2018
Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, križovatka č. 608, Karadžičova – Mlynské Nivy – Dostojevského rad – Dunajská, stavebný objekt: Úprava križovatky č. 651, Karadžičova - Páričkova
28.08.2018
28.08.2018
Špeciálny stavebný úrad