Zajtra: Polooblačno 12°C

Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II (Master Plan II)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
10.08.2018
Obstarávateľ Verejné prístavy, a.s. predložil Oznámenie o strategickom dokumente.
25.08.2018
25.08.2018
Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov