Zajtra: Mierne zamračené 3°C

Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
10.08.2018
Navrhovateľ predložil správu o hodnotení.
09.09.2018
09.09.2018
Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov