TRIBUTE TO FREEDOM -Pocta slobode


Podujatie TRIBUTE TO FREEDOM -Pocta slobode na hrade Devín, je už od roku 2009 neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania v Bratislave, s presahom na celé Slovensko.
Už samotné miesto koncertu - Hrad Devín je jedným z najimpozantnejších historických miest strednej Európy. Táto mohutná dominanta je nielen symbolom základov slovenskej histórie, ale svojím významom siaha až do celoeurópskych súvislostí. Už v dávnoveku tu sídlili Kelti, po nich prišli Rimania a od 8. storočia to je jeden z najvýznamnejších slovanských hradov.
Po skončení 2. svetovej vojny priamo pod ním prebiehala železná opona...
Devín je v tejto oblasti symbolom pre celú krajinu a postupne sa stáva pamätným miestom pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov Slovenska.

Umeleckými účinkujúcimi na tohtoročnom jubilejnom 10. ročníku festivalového koncertu budú legendy českej a slovenskej hudobnej scény – umelec a jeden z najväčších hviezd populárnej hudby RICHARD MULLER so svojou 10 člennou skupinou, slávna česko – slovenská speváčka a gitaristka LENKA FILIPOVÁ so svojou skupinou a skupina BILLY BARMAN s dievčatami zo SĽUKu svojou tvorbou určite potešia návštevníkov a prinesú umelecký zážitok.

Program: RICHARD MULLER
LENKA FILIPOVÁ a hostia
BILLY BARMAN a dievčatá zo SĽUKu

Komentáre