Zajtra: Mierne zamračené 3°C

Ako sa hrali naši ...


Ateliér Múzeum má budúcnosť Múzea mesta Bratislavy.
V rokoch 2019 – 2020 otvára pomyslené dvere do depozitára historických hračiek. Mnohé z nich postupne reálne predstaví verejnosti v projekte Ako sa hrali naši... teda generácie pred nami.
Autorsky ho pripravili Beáta Husová a Martina Pavlikánová. Spoluprácu a odbornú gesciu nad projektom prijala kurátorka zbierky hračiek MMB Marta Janovíčková.
Hračky, hra, rozprávanie, spev a tvorivosť vyplní voľný čas návštevníkom, ktorí sa stanú súčasťou ateliéru a projektu.

Viac info:

http://kalendarakcii.bratislava.sk/vismo/akce.asp?id_org=700021&id=15100

https://www.facebook.com/events/388762488548392/


Komentáre