Základná umelecká škola Jozefa Kresánka oslavovala svoje okrúhle jubileum v SND


Vyše 300 účinkujúcich z hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru pripravilo pod režijným vedením Martina Vaneka pestrú prehliadku toho najlepšieho, čím sa škola v súčasnosti môže pochváliť. Skúsení a obetaví pedagógovia školy predstavili svojich zverencov rôznych vekových kategórií v moderných tanečných kreáciách, veselých recitáciách, pripravili módnu prehliadku žiakov výtvarného odboru, ale predstavili sa aj vynikajúci hudobníci - sólisti a v rámci súborovej práce gitarový súbor Gitarika, súbor zobcových fláut Luskáčik, spevácke zbory Margarétka, Kresánik a The Melodies, folklórny súbor Čečinka a Čečina až po veľký symfonický orchester Junior pod vedením Jany Spálovej a Jozefa Chabroňa. Program doplnili vtipné videoklipy na aktuálne témy, v ktorých vynikla aj bohatá medziodborová spolupráca školy.

S veľkým úspechom sa v preplnenej sále Činohry SND stretli vystúpenia bývalých úspešných absolventov školy -  gitaristky Miriam Brüllovej, herca Romana Pomajba a operného speváka Gustáva Beláčka spolu so súčasnými žiakmi školy.

Jubilujúcu školu poctili svojou účasťou aj významné osobnosti kultúrneho a politického života – štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pani Oľga Nachtmannová, námestník primátora hlavného mesta SR Bratislavy Juraj Káčer, starostka MČ Karlova Ves pani Dana Čahojová, starosta MČ Lamač Lukáš Baňacký, starosta MČ Záhorská Bystrica Jozef Krúpa a mnohí ďalší.

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová odovzdala riaditeľke Anne Gondášovej pamätný list za významný prínos v oblasti umeleckého školstva na Slovensku a za výraznú podporu medzinárodnej aktivity školy a zablahoželala pedagógom a žiakom k významnému jubileu školy, ktorá počas svojej existencie poskytla základy doma aj vo svete uznávaným umelcom, hercom, scenáristom, hudobníkom a mnohým iným.

Súvisiaci obsah

Komentáre