Výsledky výberových konaní na šéfa MIBu aj ďalších členov predstavenstiev


Do výberového konania na pozíciu šéfa Metropolitného inštitútu Bratislavy sa v termíne prihlásilo celkom 11 uchádzačov. Na základe pohovorov s personalistami, kontroly integrity a hodnotenia zostavila výberová komisia rebríček najvhodnejších uchádzačov o túto pozíciu. Zoznam uchádzačov, ktorých komisia následne 25. septembra 2019 pozvala na výberové konanie, bol nasledovný:

 1. Ivo FLIMMEL
 2. Michal HLADKÝ
 3. Pavel MRÁZEK
 4. Milota SIDOROVÁ

 

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Michala HLADKÉHO za riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy.

 

Životopisy aj rozvojové plány uchádzačov o túto pozíciu sú zverejnené na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-riaditel-ka-metropolitneho-institutu-bratislavy.

 

V ďalšom výberovom konaní z 27.9.2019 boli vypočutí uchádzači o pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za technický úsek a infraštruktúru (CTO) spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s..  Neverejná časť výberového konania bola od 8:00 hod. a následne od 10:00 hod. sa uskutočnila verejná časť v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Zoznam uchádzačov, ktorých výberová komisia pozvala na výberové konanie na túto pozíciu, bol nasledovný:

 1. Michal ČORNAK
 2. Miroslav KOLLÁR
 3. Zuzana KOVÁČOVÁ
 4. Tomáš Andrej MURAJDA
 5. Michal NOVÁK

 

Výberová komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Miroslava KOLLÁRA za člena predstavenstva BVS.

 

Životopisy a rozvojové plány aj týchto uchádzačov sú zverejnené na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-clen-predstavenstva-cto-bvs

 

Dnes dopoludnia sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za technický a prevádzkový úsek (CTO) spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a.s.. Neverejná časť výberového konania bola od 8:00 hod. a následne od 9:30 hod. sa uskutočnila verejná časť v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Zoznam uchádzačov, ktorých výberová komisia pozvala na výberové konanie na túto pozíciu, bol:

 1. Milan DONOVAL
 2. Michal HALOMI
 3. Ján LIŠČÁK
 4. Robert PAJDLHAUSER

 

V tomto prípade výberová komisia na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Milana DONOVALA za člena predstavenstva DPB.

 

Životopisy aj rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-clen-predstavenstva-cto-dpb

 

Zápisnice z uvedených výberových konaní budú hneď po ich uzatvorení a schválení členmi výberovej komisie zverejnené rovnako ako pri predchádzajúcich výberoch.

Súvisiaci obsah

Komentáre