Víťazné projekty Občianskeho rozpočtu 2019 v Bratislave


Hlasovanie o občianskom rozpočte pre rok 2019 sa uskutočnilo od 5.11.2018 do 17.11.2018, pričom verejnosť hlasovala priamo na webovej stránke hlavného mesta alebo osobne v budove bratislavského magistrátu na Primaciálnom námestí. Hlasovať môže každý Bratislavčan nad 15 rokov, hlasovať je možné len jedenkrát.

 

Výsledky hlasovania a rozdelenie prostriedkov na základe počtu hlasov pre projekty Občianskeho rozpočtu 2019:

 

Životné prostredie

  1. Pitná fontána v parku s počtom 42 hlasov získala 1 538 €
  2. Riešenie problému ferálnych mačiek s počtom 689 hlasov získalo 25 154 €
  3. Výsadba stromov v Petržalke s počtom 159 hlasov získala 5 809 €
  4. Zachytávanie dažďovej vody s počtom 191 hlasov získalo 6 977 €

Kultúra a šport

  1. Kultúrno – vzdelávací projekt s divadlom Malá scéna s počtom 28 hlasov získal 1 027 €

Doprava a komunikácie

  1. Projekt Bez bariér za zdravím s počtom 260 hlasov získal 9 495 €

Víťazné projekty budú zapracované do návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2019, o ktorom bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

Do burzy nápadov Bratislavčania prišlo tento rok spolu 25 návrhov projektov z oblasti životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a kultúry. Všetky tieto návrhy priebežne posudzovali zástupcovia a odborní pracovníci hlavného mesta. Prioritne sa posudzovali možnosti realizácie návrhov vzhľadom na rozpočet a kompetencie samosprávy na úrovni hlavného mesta, mestských častí a mestských organizácií. V októbri sa konalo verejné prerokovanie návrhov s občanmi. Cieľom verejného fóra bola vzájomná diskusia občanov a autorov podnetov so zástupcami odborných sekcií hlavného mesta o realizovateľných návrhoch, ktoré boli následne rozdelené do 3 kategórií – určené na hlasovanie, odporúčania pre mesto a jeho organizácie a vyradené návrhy, ktoré sú mimo kompetencie mesta, sú nad rámec rozpočtu alebo sú nekonkrétne. Na základe toho bolo vybraných 6 víťazných projektov – 4 pre oblasť životného prostredia, 1 pre oblasť kultúry a športu a 1 pre oblasť dopravy a komunikácií.

Komentáre