Verejnosť sa stále môže zapojiť do riešenia územia Petržalskej rozvojovej osi


Mesto má vypracované zadanie pre Urbanistickú štúdiu – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka, ktorá sa zaoberá prehodnotením rozvoja územia pozdĺž petržalskej električkovej radiály v severojužnej osi okolo Chorvátskeho ramena v Mestskej časti Bratislava-Petržalka a tým súvisiacim návrhom zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta v danej lokalite. Dôležitý verejný priestor v Petržalke, okolie Chorvátskeho ramena, ktoré je jedným z vyhľadávaných miest v Bratislave, bude stredobodom diskusie s odborníkmi s cieľom predstaviť tento zámer a poskytnúť priestor pre verejnosť, ktorá sa môže zapojiť do procesu prostredníctvom zaslania svojich pripomienok či vyplnením dotazníka.

Dotazník, ktorý je zameraný na získanie informácií od Bratislavčanov o využití tohto priestoru je možné vypĺňať do 19. marca 2018. Doteraz ho vyplnili už stovky Bratislavčanov. Dotazník nájdete na webovej stránke určenej participácii verejnosti daného projektu, priamy odkaz http://www.participacia-petrzalka.bratislava.sk

Zadanie urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je zverejnené na webovej stránke obstarávateľa www.bratislava.sk v časti Rozvoj mesta - Hlavná architektka a je tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava.

Pripomienky k predloženému zadaniu urbanistickej štúdie a prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, je možné poslať v termíne do 19.3.2018 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, prípadne mailom na architekt@bratislava.sk

 

Súvisiaci obsah

Komentáre