Primátor sa stretol s aktivistami na ochranu Vydrice


Ako uviedol primátor Nesrovnal: „Vítam iniciatívu, ktorá má pomôcť Vydrici udržať svoj prírodný chránený charakter. Je to miesto, ktoré mám rád a viažu ma k nemu spomienky. Bratislava ako 3. najzelenšie mesto nemôže dopustiť, aby sa lesy stávali hospodárskou plantážou, naopak, majú byť rekreačným miestom na odpočinok pre všetkých. Preto sa stretávam a vediem intenzívny dialóg s ministrami pôdohospodárstva, ako aj životného prostredia, a presadzujem o zvýšenie ochrany mestských lesov aj lesov v okolí Bratislavy.“

 

Primátor navrhol predkladateľom petície možnosť osobne sa prejsť územím navrhovanej prírodnej rezervácie, v akom je stave. Súčasne upozornil zástupcov iniciatívy na procesnosť postupov pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy, s ktorými treba rátať pred samotným predložením petície primátorom na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Súvisiaci obsah

Komentáre