Primátor Bratislavy spustil úpravy priestorov pred železničnou stanicou


Stav predstaničného priestoru, ktorým denne prejdú tisíce cestujúcich, vozidlá mestskej hromadnej dopravy a taxíky, je dlhodobo neuspokojivý a neriešený. Preto sa vedenie hlavného mesta rozhodlo situáciu riešiť úpravami námestia, ktoré sa už začali v uplynulých dňoch realizovať. Úpravy by mali byť dokončené do konca augusta.

Už v stredu 17. júna 2015 mesto začalo s revitalizáciou zelených plôch, s výsadbou do mobilných kvetináčov, či s natieraním zhrdzavených zábradlí. Mesto zároveň rieši nevyhovujúci stav so stánkami na námestí, rovnako ako aj reklamné plochy tak, aby sa znížil v tomto priestore aj vizuálny smog. „Práce koordinujú príslušné oddelenia magistrátu, spolupracujú  s nami aj mestské organizácie a komunálne podniky. Chceme zlepšíť priestory pred železničnou stanicou. Bratislavčania a návštevníci Bratislavy si zaslúžia dôstojný a bezpečný priestor pred Hlavnou železničnou stanicou,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Revitalizačné práce sú rozdelené  na tri fázy. Prvá fáza sa týka najmä úprav chodníkov, výsadby zelene, úpravy mobiliáru. Druhá fáza odštartuje koncom júna a zrealizuje sa počas nej povrchová úprava cestných komunikácií. V poslednej etape, ktorá bude trvať až do konca leta, prídu na rad stánky, vizuálny smog či presun stanovišťa taxíkov, rovnako ako aj zmeny na parkovisku, ktoré je umiestnené uprostred predstaničného priestoru.

Revitalizačné práce budú ukončené do konca  augusta. Ich súčasťou bude postupné frézovanie ciest, čistenie priestoru, úprava zelene, dopĺňanie obrubníkov, kladenie nového asfaltu, nové smetné koše a lavičky, ktoré budú len jednomiestne, čím chceme zabrániť ich znehodnoteniu občanmi, ktorí ich využívali na prespávanie. Vzhľadom na uľahčenie prestupu cestujúcim z električky do budovy Hlavnej stanice mesto opraví aj eskalátor.

 „Rokujeme ďalej aj so Železnicami Slovenskej republiky o ďalších krokoch k skultúrneniu  Námestia Franza Liszta. Chceme, aby železničná stanica bola  dôstojnou vstupnou bránou do Bratislavy,“ uviedol primátor Ivo Nesrovnal. Na tieto zmeny vynaloží Bratislava približne 220 000 eur z  rozpočtu, priestor na tieto výdavky bude vedenie hľadať v rámci úspor.

O dopravných obmedzeniach spojených s revitalizačnými prácami informuje hlavné mesto na svojej internetovej stránke, kde Bratislavčania nájdu aj ďalšie informácie o úprave Námestia Franza Liszta.

Komentáre