Pokračujeme v transparentných výberových konaniach


Po výberových konaniach na predsedov predstavenstiev mestských podnikov spúšťame v súlade so schválenými pravidlami aj výber členov predstavenstiev. Noví členovia predstavenstiev budú zároveň riadiť jednotlivé oblasti pôsobenia podniku.

 

V prvom kole výberových konaní budú vyberaní členovia predstavenstiev pre spoločnosti:

 

 • Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. (OLO) – výberové konanie na 2 členov predstavenstva, pričom
  • jeden člen predstavenstva bude zároveň vykonávať aj kompetencie finančného riaditeľa,
  • ďalší člen bude zodpovedať aj za riadenie technickej oblasti
 • Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB) – výberové konanie na 2 členov predstavenstva, pričom rovnako ako v prípade OLO
  • jeden člen predstavenstva bude zároveň riadiť a zodpovedať za finančný úsek,
  • ďalší člen bude vykonávať aj kompetencie technického riaditeľa.
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) – výberové konanie na 2 členov predstavenstva, kde opäť
  • jeden člen predstavenstva bude zároveň vykonávať aj kompetencie finančného riaditeľa,
  • ďalší člen bude mať kompetencie technicko-výrobného riaditeľa spoločnosti.

 

Tým, že člen predstavenstva bude mať zároveň aj riadiace kompetencie, príde k zrušeniu tretej úrovne riadenia spoločnosti a nebudú už samostatne obsadzované miesta výkonného manažmentu. Mesto ako akcionár v týchto podnikoch bude tak môcť rýchlejšie, pružnejšie pristúpiť k zmene na týchto pozíciách v prípade neuspokojivých výsledkov. Táto filozofia je v súlade s tým, čo hovoríme od začiatku, a síce že naším záujmom je zmeniť fungovanie mestských podnikov tak, aby plnili verejný záujem, efektívne hospodárili a najmä, aby v ich orgánoch pôsobili odborníci.

 

Proces výberu členov predstavenstiev bude rovnaký ako v prípade predsedov predstavenstiev. Teda opäť sa bude riadiť jasnými pravidlami, pôjde o viackolový výber aj s verejnou časťou, vo výberových komisiách budú odborníci a o postupe celého výberu budeme opäť transparentne informovať. 

Súvisiaci obsah

Komentáre