Opravy ciest v hlavnom meste pokračujú


V pondelok 2. júla 2018 sa začne lokálne opravovať Františkánske námestie. Opravovaný bude úsek vedľa Miestodržiteľského paláca. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je do 22. júla 2018. Lokálna oprava spočíva v predláždení a výmene poškodenej dlažby. Priestor bude zabezpečený prenosným dopravným značením. 

Paralelne v pondelok sa začne aj s opravou privádzača do Devínskej Novej Vsi v oboch smeroch. Opravovať sa bude úsek od opravovanej časti vozovky za zastávkami MHD „Vápenka po opravenú časť pri zastávkach MHD „Krpáš“  v 2 jazdných pruhoch. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 22. júla 2018. Obchádzková trasa bude viesť po prejazdnom úseku cesty II/505. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy. 

Od stredy 4. júla je naplánovaná aj oprava Tešedíkovej ulice v Záhorskej Bystrici pri predajni Tesco. Opravovať sa bude úsek od Československých tankistov po Rošického ulicu. Predpokladané ukončenie prác je naplánovane do 8. júla 2018.

Aktuálne ešte pokračujú opravy vozovky na Gagarinovej a Prievozskej ulici. Zároveň sa dokončuje aj oprava dlažby na Radničnej a Uršulínskej ulici. Medzi plánované úseky, ktoré bude mesto v blízkej dobe opravovať patrí oprava Kazanskej ulice v smere do centra či oprava Uzbeckej ulice pred Kazanskou ulicou.

O všetkých opravách hlavné mesto informuje rôznymi kanálmi, ako na webovej stránke, sociálnych sieťach, tak aj prostredníctvom dopravných servisov.

Súvisiaci obsah

Komentáre