Nové eskalátory na Hlavnej stanici sú v plnej prevádzke


„Takmer päť rokov neboli tieto eskalátory v prevádzke. My sme ich nahradili novými a pevne verím, že budú plnohodnotne slúžiť ako Bratislavčanom, tak aj návštevníkom mesta. Pre niekoho je to možno maličkosť, ale pre tých, ktorí železničnú stanicu využívajú každý deň, je to veľká pomoc,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Keďže oprava starých by vyšla rovnako ako kúpa nových, rozhodli sme sa kúpiť nové eskalátory,“ dodal primátor. Cena za oba eskalátory (vrátane odstránenia starých a inštalácie nových) bola cca 200 000 EUR.

Okolie Hlavnej stanice v Bratislave prešlo revitalizáciou ešte v minulom roku. V rámci mestského projektu revitalizácie predstaničného námestia boli vymenené asfaltové povrchy na cestách, chodníkoch a nástupištiach, osadili sa nové obrubníky, pribudli bezbariérové úpravy nájazdov na chodníky. Námestie bolo doplnené novým mobiliárom, odpadkovými košmi, kvetináčmi a lavičkami. K estetickejšiemu výrazu námestia prispela nepochybne aj výsadba zelene, presvetlenie stromoradia, odstránenie nelegálnych reklamných plôch a vyčistenie povrchov od grafitov. Optimalizovaná bola aj organizácia dopravy, zúžilo sa stredové parkovisko, čím vznikol nový pruh pre odstavené vozidlá MHD. Osadené bolo zároveň nové vodorovné a zvislé dopravné značenie. Dôležitou zmenou je, že parkovisko taxíkov bolo presunuté do spodnej časti námestia, čím sa uvoľnilo obratisko pre krátke nastúpenie a vystúpenie z vozidiel.

Rekonštrukciou prešla aj pergola - drevený prístrešok vedúci od SAV k nástupištiach MHD, ktorá bola v dezolátnom stave. „Námestie je tak dnes krajšie, prehľadnejšie, lepšie organizované a nepôsobí zanedbaným a špinavým dojmom. A to bolo cieľom. Bratislavčania, ale aj návštevníci mesta sa tak teraz môžu pohybovať naozaj v upravenejšom prostredí,“ dodal primátor.

Projekt revitalizácie predstaničného námestia sa týkal všetkých priestorov, ktoré sú v správe hlavného mesta. Budova samotnej Hlavnej stanice v Bratislave je majetkom Železníc Slovenskej republiky.

Súvisiaci obsah

Komentáre