Hlavné mesto bude odstraňovať nefunkčné nadchody na Kazanskej vo Vrakuni


Prípravné práce na základe právoplatného búracieho povolenia zahŕňajú demontáž billboardov, prístrešku zastávky, dopravných značiek, montáž oplotenia, montáž zábran a montáž dočasného dopravného značenia a pod. Z tohto dôvodu je do 10.8.2018 čiastočne obmedzená premávka v mieste nadchodov do dvoch zúžených jazdných pruhov. 

 

Od 11. 8.2018 do 20.8.2018 dôjde k úplnej uzávierke Kazanskej ulice v Bratislave od križovatky ulíc Kazanská-Uzbecká-Hradská až po križovatku Kazanskej s Dvojkrížnou ulicou a začnú sa demolačné práce na odstránení existujúcich nadchodov.

 

Demontážne práce budú realizované počas celého víkendu a čiastočne v nočných resp. v skorých ranných hodinách. Počas úplnej uzávierky Kazanskej ulice v mieste demolácie nadchodov budú zriadené obchádzkové trasy po jestvujúcich komunikáciách t. j. Uzbecká, Korytnická, Dvojkrížna, Žitavská a Železničná ulica.

 

Dokončovacie práce na úprave terénu po odstránení nadchodov, frézovaní a pokládke nového asfaltového koberca budú realizované od 20.8.2018 do 26.8.2018. Súčasťou prípravných, demolačných a dokončovacích prác je aj preložka trolejového vedenia, demontáž a montáž 12 ks trakčných stožiarov, ako aj úprava verejného osvetlenia v miestach demolovaných nadchodov.

 

Týmto žiadame občanov o strpenie a vopred sa ospravedlňujeme za vzniknuté nepríjemnosti a za zvýšený hluk počas stavebných prác, ako aj vodičov o trpezlivosť s dopravnými obmedzeniami.  

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre