Základná umelecká škola Jozefa Kresánka

Základná umelecká škola

  • tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor
  • štátna

Vedenie

Anna Gondášová, riaditeľka, tel.: +421 265 443 932

Mgr. Iveta Majtáthová, zástupkyňa riaditeľky, tel.: +421 265 420 465

Marcela Kukunbergová, štatutárny zástupca, tel.: +421 265 420 465


Kontaktné údaje

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka - Karloveská 3
Karloveská 3
841 04 Bratislava-Karlova Ves

+421 265 420 465

http://www.zuskresanka.sk

zus@zuskresanka.sk

Komentáre