Zajtra: Polooblačno 15°C

Nadácia Bratislava

Pre lepší život v meste...
 

Zakladateľ: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: štatutár
Názov nadácie: "Nadácia Bratislava" so sídlom v Bratislave, 814 99, Primaciálne námestie č. 1

 

Nadácia Bratislava vznikla na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 575/2004 zo dňa 16.12.2004.

 
 

KONTAKT

Telefón:
pevná linka: +421 2 593 56 124
E-mail:
oficiálny: nadaciaba@bratislava.sk
IČO:
30857554
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 4008382427, kód banky: 7500
Adresa:
Nadácia Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava