Zajtra: Polooblačno 2°C

Kontakty pre občanov

Telefón: +421 259 356 111
www: http://www.bratislava.sk
E-mail: info@bratislava.sk (V súlade so štandardami informačných technológii v zmysle zákona 275/2006 Z.z. je oficiálnou emailovou adresou úradu pre občanov od 1.januára 2018 info@bratislava.sk.)

Úradné a návštevné hodiny

Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)

  • Osvedčovanie listín a podpisov, tel.: +421 259 356 177, +421 259 356 322
  • Informácie pre dane a poplatky, tel.: +421 259 356 166, +421 259 356 954
  • Správa nehnuteľností mesta, tel.: +421 259 356 635
  • Digitálna mapa, IOMO, tel.: +421 259 356 485
  • Životné prostredie a mestská zeleň, tel.: +421 259 356 670
  • Územný rozvoj a plán, tel.: +421 259 356 183
  • Koordinácia dopravných systémov, tel.: +421 259 356 198
  • Mediačná kanceláriaMagistrát Hl. mesta ponúka pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta možnosť využitia mediačnej poradne v priestoroch Primaciálneho paláca. Mediačná poradňa je otvorená každý pracovný štvrtok od 15:00 do 17:00 hod. v miestnosti č. 19, resp. 107.
  • Organizačná štruktúra magistrátu