Idem peši

Chodcov sa v súvislosti s dopravnými uzáverami budú týkať len obmedzenia v oblasti Mlynských Nív. Ulica Mlynské Nivy bude úplne uzatvorená pre automobilovú dopravu. Pre peších bude priechodná len z jednej strany, a to chodníkom vedeným popri Twin City. Prechod naprieč ulicou bude možný na úrovni bývalej zastávky MHD chráneným chodníkom. MHD bude touto oblasťou premávať po Páričkovej ulici (s výnimkou linky č. 70, ktorá bude prechádzať cez Landererovu ulicu) a spomenutý chránený chodník bude zároveň aj spojením novej zastávky MHD na Páričkovej ulici a dočasnej autobusovej stanice Mlynské Nivy.

Chodci môžu využiť nasledovné chodníky:

  • Na ulici Mlynské Nivy chodník popri Twin City.
  • Prepojenie nových zastávok MHD na Páričkovej ulici a dočasnej autobusovej stanice bude zabezpečené cez ulicu Mlynské Nivy chráneným chodníkom na úrovni bývalej zastávky MHD.
  • Na Svätoplukovej ulici bude uzavretá časť chodníka popri stavenisku novej autobusovej stanice a prevedený bude na druhú stranu ulice s pokračovaním na Košickú ulicu.