Transparentné mesto

Výberové konania

Informácie o voľných pracovných pozíciach na magistráte sú dostupné na osobitnom portáli.
Informácie o transparentných výberových konaniach nájdete na podstránkach rozpočtových a príspevkových organizácií, resp. obchodných spoločností mesta