Transparentné mesto

Sprístupňovanie informácií

Hlavné mesto poskytuje informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000.
Služba je bezplatná, pokiaľ si zvolíte sprístupnenie informácie telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky alebo ak výška materiálnych nákladov neprekročí 10€. Viac informácií nájdete v sadzobníku.

Postup pri sprístupňovaní informácií

  Žiadateľ podá žiadosť o poskytnutie informácie písomne alebo elektronicky.
  Hlavné mesto Bratislava má 8 pracovných dní na spracovanie žiadosti a sprístupnenie informácií.
  Môže vydať aj rozhodnutie, ktoré žiadosti nevyhovie - v prípade chýbajúcich údajov alebo potreby zaplatenia úhrady za sprístupnenie informácií.

Mali by ste vedieť, že:

  Vo výnimočných prípadoch môže byť lehota na vybavenie dlhšia, než 8 dní, prípadne predĺžená.
  Žiadosť tiež môže byť postúpená inému orgánu verejnej moci.
  Žiadosť musí obsahovať zákonom stanovené údaje (žiadateľov vieme vyzvať k doplneniu údajov iba v prípade, že nám poskytnú kontaktné údaje - tj. telefónne číslo, e-mail, bydlisko a pod.)
  V snahe zefektívniť našu prácu by sme vás chceli požiadať o oznámenie vašej elektronickej schránky. Ďakujeme.

Kontakt

Adresa: Oddelenie vnútornej právnej podpory Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
+421 2 5935 6111
zavolať
211@bratislava.sk
napísať