Transparentné mesto

Činnosť mestskej kontrolórky

Dokumenty v tejto časti umožňujú občanovi zoznámiť sa s výsledkami vnútornej kontroly samosprávy. Sú tu informácie týkajúce sa plánov a výsledných správ kontrolnej činnosti.

Kontakt

Mestská kontrolórka JUDr. Jana Bezáková
+421 2 5935 6820
zavolať
kontrolor@bratislava.sk
napísať
Adresa: Mestská kontrolórka Biela 6 814 99 Bratislava (2. poschodie)
Korešpondenčná adresa: Mestská kontrolórka Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
Plány kontrolnej činnosti
Správy z vykonaných kontrol