Živé miesta

Grössling

Mestské kúpele Grössling sú ikonickou stavbou Bratislavy. Už od roku 1895 slúžili mešťanom, okrem očistnej a športovej funkcie, aj ako dôležitý stretávací bod. Práve túto funkciu chceme mestu a jeho obyvateľom vrátiť a po 25 rokoch od zatvorenia kúpeľov sme začali s ich obnovou.
Víťazný návrh je od architektonického tímu z Florencie OPPS Architettura. Umožní nielen obnoviť architektonický význam Grösslingu, ale aj znovuobjaviť spoločenskú a kultúrnu hodnotu, ktoré má toto miesto pre Bratislavu.
Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory a obsahuje najmenej deštruktívnych zásahov, čím zvýrazňuje hodnotu a patinu 125 - ročnej budovy a zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému kúpeľov, knižnice a kaviarne.
Od začiatku do procesu zapájame odbornú aj širokú verejnosť. Rekonštrukcia Grösslingu je naplánovaná v postupných fázach. Úplné otvorenie kúpeľov je v pláne v roku 2026.
Viac informácií nájdete na grossling.sk.
1-1.jpg
1-2.jpg
OPPS_1.jpg
OPPS_2.png
OPPS_3.png
OPPS_4.png