Program obnovy verejných priestorov Bratislavy

Dlhodobo zanedbané priestory v našom meste začínajú ožívať.

Po premene budú poskytovať Bratislavčankám a Bratislavčanom príjemné a funkčné prostredie na trávenie voľného času či stretávanie sa komunít.

Niektoré zo živých miest sú sčasti financované z darov firiem, ktoré pôsobia v Bratislave. Mesto hľadá partnerov, ktorí pomôžu financovať ďalšie väčšie i menšie intervencie v rámci programu Živých miest.

Živé miesta, na realizáciu ktorých prispeli externí partneri:

  • Platany na Trnavskom mýte (starostlivosť o novovysadené stromy podporilo Swiss Re).
  • Parčík na Radlinského ulici (pripravované s podporou Swiss Re).
  • Parčík Žilinská (realizované s podporou Nadácie ČSOB).

Viac informácií o programe revitalizácie verejných priestorov nájdete na webovej stránke zivemiesta.sk ↗︎. Obnova Živých miest rýchlo napreduje, preto sa príležitosti pre partnerstvá vyvíjajú. Radi vám ich predstavíme.

Kontakt pre darcovstvo a CSR partnerstvá

Andrej Salner, MSc. Oddelenie programovania a spolupráce