Príležitosti pre partnerstvá

Školstvo, šport a mládež

Ak máte vy alebo vaša firma či organizácia blízko k problematike športu alebo zapájania mladých ľudí do mestotvorby, niekoľko príležitostí na partnerstvo a darcovstvo má Bratislava aj v gescii Oddelenia školstva, mládeže a športu.

Kontakt pre darcovstvo a CSR partnerstvá

Andrej Salner, MSc. Oddelenie programovania a spolupráce
partnerstva@bratislava.sk
napísať