10 000 stromov

Hlavné mesto pracuje v rámci iniciatívy 10 000 stromov na pláne systematickej obnovy a udržateľnosti drevín. Od roku 2019 sme už vysadili vyše 3 200 stromov a 6 000 kríkov navyše, čo je viac ako počet drevín vysadených za mnoho rokov predtým.
10 000 stromov je súčasťou opatrení na adaptáciu mesta na klimatickú zmenu.
Mesto Bratislava potrebuje viac stromov v parkoch, ale aj priamo v uliciach, ktoré stromy v lete chránia pred prehrievaním, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových dažďov a poskytujú útočisko pre živočíchy a dôležitý hmyz. Ulice so stromami sú aj krajšie a cítime sa na nich príjemnejšie.
Keďže sa zeleň v prieskumoch ukazuje byť jednou z mestských tém, ktorá obyvateľov a obyvateľky zaujíma najviac, stala sa jednou z priorít vedenia mesta.
Podrobné informácie o iniciatíve 10 000 stromov, ako i možnostiach individuálnej, firemnej a inštitucionálnej podpory, nájdete na samostatnej webovej stránke 10000stromov.sk.

Kontakt pre darcovstvo a CSR partnerstvá

Andrej Salner, MSc. Oddelenie programovania a spolupráce
partnerstva@bratislava.sk
napísať