Kultúrne služby

Podpora strategických kultúrnych podujatí

Zaviedli sme nový grantový program Strategická podpora kultúrnych podujatí, ktorý je určený pre organizátorov etablovaných kultúrnych podujatí realizovaných v hlavnom meste.

Ktoré podujatia môžu byť podporené?

Podmienkou je, aby podujatia stabilne fungovali a boli realizované minimálne 3 roky a trvali aspoň 2 dni. Ide napríklad o kultúrne festivaly, prehliadky a iné, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky mesta.
Zároveň ide o podujatia, ktoré majú potenciál stať sa súčasťou identity mesta (alebo už súčasť identity tvoria), a ktoré majú potenciál multiplikačných efektov pre mesto – teda generujú sekundárne príjmy, ekonomický a spoločenský rozvoj mesta. 

Pre ktoré podujatia podpora nie je určená?

Podpora nie je určená pre podujatia, kde je kultúra sprievodnou časťou podujatia. Zároveň nebudú podporené podujatia s lokálnym významom, napriek účinkovaniu umelcov zo zahraničia (jarmoky, vinobrania a iné). 
Ideálne podujatia pre túto grantovú výzvu sú tie, ktoré:
    majú významný vzťah k mestu Bratislava
    zameriavajú sa na rozvoj originality umenia a rozvoj konkrétneho priestoru v rámci mesta Bratislava
    oživujú verejný priestor
    rozvíjajú nové trendy, žánre, prepojenie a spoluprácu občianskej spoločnosti
    majú široký dosah nielen na území mesta Bratislavy ale aj v rámci Slovenskej republiky a zahraničia, zapájajú do svojej činnosti uznávaných umelcov a odborníkov a dokážu zrozumiteľne, konkrétne a dôveryhodne formulovať ciele a vízie, ako aj dlhodobú udržateľnosť projektu
Ak máte záujem o túto podporu, viac informácií nájdete vo výzve pre daný rok.

Mgr. Štefan Jurča

Kontaktná osoba na konzultácie
+421 2/59 356 590
zavolať
stefan.jurca@bratislava.sk
napísať