Kultúrne služby

Podpora kultúrnych a komunitných podujatí

Organizujete kultúrne alebo komunitné podujatie?

V Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku (BKIS) sme zaviedli nový mechanizmus podpory pre organizátorov kultúrnych a komunitných podujatí.
Cieľom tohto mechanizmu je poskytnúť organizátorom podujatí  technicko-prevádzkovú, priestorovú alebo komunikačno-propagačnú podporu na základe vopred stanovených kritérií a transparentných pravidiel. 
Chceme tak zvyšovať dostupnosť a kvalitu kultúrnych služieb nielen v centre mesta. 
Všetky potrebné informácie o tejto podpore nájdete na stránke www.opencall.sk po kliknutí na sekciu Podpora a spolupráca.