Cyklodoprava

Sčítače cyklistov

Kvalitné plánovanie sa nezaobíde bez zberu a poznania dát. Sčítače cyklistov nám poskytujú cenné dáta. V Bratislave máme momentálne päť prístrojov na sčítanie cyklistov a v blízkej budúcnosti plánujeme inštalovať ďalšie. Z doterajších čísel môžeme jasne sledovať výrazný nárast ľudí, ktorí používajú bicykel ako dopravný prostriedok.

Aké druhy sčítačov máme a kde sa nachádzajú?

V roku 2015 sme nainštalovali takzvané indukčné sčítače:

  V Devínskej Novej Vsi pri moste Slobody
   ukazuje nám najmä čísla rekreačných cyklistov
  Na Viedenskej ceste (Open Data Bratislava)
   spočítava čísla Bratislavčanov cestujúcich do práce a počet návštevníkov Eurovelo 6

V roku 2020 sme nainštalovali sčítače najnovšej generácie s LED obrazovkou (aby aj obyvatelia vedeli, koľko cyklistov daným miestom prechádza) na tieto miesta:

  na obľúbenom Starom moste
  na nábreží NAGLS/Dvořákovom nábreží
  momentálne nám na Devínskej ceste sčítava dopravu mobilný sčítač, ktorý využívame podľa potreby vždy tam, kde je potrebné spraviť dlhodobejší dopravný prieskum

Ktoré informácie sčítače zbierajú?

  Poskytujú nám analýzu rôznych typov dopravy, nielen cyklistickej, ale aj dáta ohľadom chodcov, osobných a nákladných automobilov, a ďalších.
  Sú univerzálnejšie ako predošlé sčítače, nakoľko pozostávajú z rôznych senzorov, ako napríklad senzor na meranie prašnosti.

Základný princíp

Je detekcia cyklistov na základe naučeného modelu strojového učenia (na ktorom fungujú sčítače). Ten je následné rozširovaný o ďalšie možnosti detekcie, ako napríklad osobné automobily, nákladné automobily a podobne. Detekcia prebieha priamo na zariadení s využitím vysokovýkonného špecializovaného hardvéru.
Dáta zozbierané detekčným algoritmom sú následne centralizované zdieľané cez API pre ďalšie spracovanie.