Finančná a materiálna pomoc

V pravidelne aktualizovanej mape Bratislava pomáha Ukrajine nájdete miesta materiálnej pomoci i miesta služieb ukrajinským občanom a občiankam v Bratislave, rozdelené podľa kategórií:

Finančná podpora

Aké sú možnosti štátom vyplácanej podpory?

Informácie o možnostiach vyplácanej finančnej podpory nájdete:

Dávky v hmotnej núdzi

Kto vypláca dávky v hmotnej núdzi?

Dávky v hmotnej núdzi pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny vypláca od 1.9.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od čoho závisí výška podpory?

Konkrétna výška pomoci závisí od počtu členov domácnosti a ich situácie, pričom sa poskytuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov Slovenska. Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky.

Ako môžem požiadať o dávky v hmotnej núdzi?

O pomoc v hmotnej núdzi možno v Bratislave požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Vazovovej ulici č. 7/A, kde bude cudzincovi poskytnuté potrebné poradenstvo.

Viac informácií o tom, ako sa registrovať (v slovenskom, anglickom a ukrajinskom jazyku), nájdete na stránke ÚPSVaR ↗︎.