Životné prostredie

Vyhlasujeme súťaž: Predĺženie promenády na Železnej studničke

12.5.2022
Projekt opravenia a predĺženia promenády vrátane okolitého priestoru zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Súťažné návrhy majú riešiť cesty, chodníky (s prihliadnutím na peších aj cyklistov) a vodné nádrže s priľahlým okolím - očakáva sa návrh drobnej architektúry, ktorá sprístupní vodnú hladinu formou lávok, chodníkov, pontónov, pobytových schodísk a podobne. Súťažiaci majú navrhnúť aj riešenia pre existujúce prvky – zastávky mestskej hromadnej dopravy, prístrešok pri prameni, objekty pri rybníkoch.
V rámci prvého kola súťaže záujemcovia predložia v lehote do 10.01.2020 zloženie tímu (musia v ňom byť zastúpené profesie architekt, krajinný architekt a dopravný inžinier) a tri referenčné projekty. Na základe predložených materiálov vyberie odborná porota 3 tímy, ktoré po obhliadke územia dostanú čas na spracovanie návrhu. Verejná prezentácia víťazného návrhu je plánovaná na apríl 2020.
Vopred ďakujeme všetkým zúčastneným, tešíme sa na návrhy.
Zdieľať