V bratislavských mestských lesoch boli zrekonštruované viaceré lesné cesty


Zrekonštruované cesty slávnostne odovzdali do užívania primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, starosta mestskej časti Bratislava – Lamač Peter Šramko a starosta mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Jozef Krúpa spolu s riaditeľom mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave Jurajom Zikmundom. Zrekonštruované úseky ciest sa nachádzajú v katastrálnom území mestských častí Lamač, Rača a Záhorská Bystrica. 

„Mestské lesy sú dôležitým verejným priestorom, ktorý je Bratislavčanmi veľmi vyhľadávaný a našou ambíciou je aj tieto verejné priestory skvalitňovať. Práve s týmto cieľom sme zrekonštruovali takmer 3 000 m lesných ciest,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Rekonštrukcia asfaltových ciest sa realizovala na troch úsekoch - lesná cesta Lamač (smer Kačín), lesná cesta nad Račou a lesná cesta Sliva – Malý Slavín (v celkovej dĺžke  2 870 m). 

„Už dlhodobo som upozorňoval na to, že práve takéto aktivity treba v našich lesoch robiť. Kvalitu života a úroveň verejných priestorov treba jednoducho zvyšovať“, povedal starosta mestskej časti Bratislava – Lamač Peter Šramko.

Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, rekonštrukciu ciest tiež ocenil: „Teší ma, že drvivá väčšina rekonštruovaných ciest sa nachádza práve v katastrálnom území Záhorskej Bystrice. Takto opravené cesty potrebovali návštevníci nášho lesoparku už dávno.“

„Nové lesné asfaltové cesty budú slúžiť najmä našim návštevníkom, ale takisto sme takto uľahčili v prípade potreby prístup aj vozidlám záchranných a hasičských zložiek. Tým, že financie sme získali z mimorozpočtových zdrojov, ušetrili sme navyše aj mestský rozpočet,“ povedal riaditeľ mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave Juraj Zikmund.

Rekonštrukcia ciest bola financovaná z programu Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka v hodnote 125 539 EUR bez DPH s 20 % spoluúčasťou Mestských lesov v Bratislave. Mestská organizácia totiž ešte v októbri minulého roka podala na základe výzvy žiadosť o dotáciu na Poľnohospodársku platobnú agentúru a v tomto roku bola zaradená medzi úspešných uchádzačov. 

„Aby sme do tejto cennej časti Bratislavy pritiahli ešte viac návštevníkov, v bratislavskom lesoparku revitalizujeme aj viaceré oddychové miesta. Budeme montovať grily, rekonštruujeme altánky, postavíme vyhliadkovú vežu a domček na strome,“ doplnil primátor. Tieto čiastkové projekty sú financované z projektu mesta s názvom „Milión pre Bratislavu“, ktorý predstavil primátor Ivo Nesrovnal v júli tohto roka s cieľom investovať ušetrené financie do skvalitnenia verejných priestorov a zlepšenia kvality aktívneho trávenia voľného času Bratislavčanov.

Súvisiaci obsah

Komentáre