Mesto začalo s výstavbou novej svetelnej signalizácie v Záhorskej Bystrici


Súčasťou výstavby sú aj stavebné úpravy zamerané na vybudovanie samostatného pruhu pre odbočenie vozidiel vľavo v smere z Bratislavskej ulice na ulicu Československých tankistov. Vzhľadom k vysokému dopravnému zaťaženiu križovatky budú jazdne pruhy pred križovatkou betónové. Zároveň budú v križovatke zriadené aj tri priechody pre chodcov – dva cez Bratislavskú ulicu a jeden cez ulicu Československých tankistov. Priechody budú vybudované s bezbariérovou úpravou s akustickou signalizáciou. „Cieľom tejto výstavby je predovšetkým zvýšenie bezpečnosti pre všetkých účastníkov cestnej premávky a, samozrejme, aj skvalitnenie života pre obyvateľov tejto mestskej časti,“ povedal riaditeľ mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy Vladimír Gašperák.

Stavba bude realizovaná v troch etapách. V prvej etape bude čiastočne obmedzená doprava na ulici Československých tankistov. V ďalších dvoch etapách bude čiastočne uzatvorená Bratislavská ulica. Doprava v smere do Bratislavy bude vedená po Bratislavskej ulici, doprava v smere z Bratislavy do Stupavy bude vedená po obchádzkových trasách komunikácií Tatranská, Gbelská a Záhorská s napojením na Bratislavskú ulicu na konci Záhorskej Bystrice. V čase čiastočnej uzávierky Bratislavskej ulice v dňoch 8.3.2017 až 30.5.2017 budú premiestnené aj zastávky MHD a Slovak Lines. Celkový náklad stavby predstavuje 358 200  eur s DPH.

Súvisiaci obsah

Komentáre