Bratislava po roku s novým vedením


„Dlhé mesiace som zdôrazňoval hlavne tri veci – tím, plán a spoluprácu – lebo som vedel, že bez nich sa mesto riadiť nedá. Pre mňa to neboli kampaňové slová, ale bolo to hlboké presvedčenie. Plán Bratislava je pre nás základ, na ktorom sme postavili aj našu víziu lepšej Bratislavy. Som veľmi rád, že mnohí ľudia, ktorí náš plán pripravovali mu veria natoľko, že sa dali do služieb mesta a dnes sú súčasťou môjho tímu. Od prvého momentu tak môžeme plniť sľuby a realizovať Plán Bratislava,“ zhodnotil na úvod bilancovania primátor Bratislavy, M. Vallo.  

Ako prvé po nástupe primátor spolu s tímom začal realizovať opatrenia, ktoré je potrebné urobiť hneď na začiatku funkčného obdobia, aby sa ich efekt prejavil ešte počas nasledujúcich 4 rokov. Tieto návrhy boli prerokované na prvých dvoch riadnych zastupiteľstvách a prešli s absolútnou väčšinou hlasov poslancov. Podarilo sa zriadiť Metropolitný inštitút Bratislavy, presadiť zonáciu bratislavského lesoparku, transparentné pravidlá na obsadzovanie manažmentov mestských podnikov, posilnenie mestskej polície, nový pružnejší systém obstarávania letnej a zimnej údržby. Sú to všetko veci, ktoré posúvajú konkrétne oblasti na vyššiu kvalitu. Či ide o plánovanie a rozvoj mesta, ochranu zelene, hospodárenie mesta alebo bezpečnosť v našich uliciach.

Viacero projektov bolo naštartovaných v doprave s cieľom zlepšiť mobilitu v meste. Prvé mesiace boli ovplyvnené dopravnými uzáverami v nadväznosti na rekonštrukciu križovatky pod bratislavským Prístavným mostom (známy Rondel) a uzávere Mlynských Nív. Vďaka vzájomnej spolupráci a nasadeniu všetkých neprišlo k predpokladanému dopravnému kolapsu, dokonca jazdné doby MHD v smere do Vrakune a Podunajských Biskupíc sa podarilo výrazne zrýchliť aj oproti stavu pred uzáverami.

Po rokoch sporov a mnohých neúspešných pokusoch o zavedenie parkovacej politiky poslanci mestského zastupiteľstva schválili jednomyseľne návrh férového parkovania. Jednotné pravidlá parkovania prinesú efektívnejšie využitie verejného priestoru a čistejšie ovzdušie či zníženie podielu individuálnej automobilovej dopravy v meste. Pracujeme aj na zlepšovaní MHD – bolo zriadených niekoľko nových BUS pruhov (Gagarinova, Popradská, Košická, Bajkalská, nadjazd Vajnory, Vrakunská-Uzbecká, Záhradnícka, Štefánikova), ktoré zrýchlia MHD v meste. Prebieha súťaž na obstaranie až 81 nových klimatizovaných kĺbových autobusov a 4 minibusy. Boli upravené niektoré križovatky za účelom uprednostnenia MHD.

V sociálnej oblasti sa nám podarilo finančne podporiť organizáciu pre ľudí bez domova s cieľom ukončenia bezdomovectva, ale tiež finančne podporiť organizácie pracujúce s ľuďmi so závislosťami. V tejto téme treba určite spomenúť aj otázku nájomného bývania, do riešenia ktorej sme sa pustili. Metropolitný inštitút Bratislavy spúšťa architektonické súťaže na výstavbu nových bytových domov. Pripravujeme tiež rekonštrukcie existujúcich bytov, chystáme koncepciu spolupráce s developermi aj finančnými inštitúciami, aby sme podstatne zvýšili počet nájomných bytov v Bratislave.

Ako opatrenie v oblasti bezpečnosti treba spomenúť otvorenie novej stanice mestskej polície na Obchodnej ulici, ktorá funguje ako operačné stredisko, sídlo zásahovej jednotky, klientske centrum a komunitný priestor. Zásadne sme rozšírili aj kamerový systém v tejto lokalite.

Prijali sme tiež viacero opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie životného prostredia a obnovy zelene v meste. Okrem spomínanej zonácie bratislavského lesoparku funguje na podobnom princípe už aj Horský park, ktorý je taktiež vďaka zonácii rozdelený na bezzásahovú, prechodnú a edukačno-rekreačnú zónu. Zlepšili sme komunikáciu výrubov a náhradnej výsadby. Verejnosť informujeme priamo na mieste pomocou informačných tabúľ a na mestskej web-stránke sú uvedené všetky orezy a výruby drevín v správe magistrátu. Rokovaniami so zástupcami štátneho podniku Lesy SR sme významne znížili objem ťažby, ktorý by inak už bol realizovaný napr. na Devínskej Kobyle a pokračujeme v rokovaniach za účelom dosiahnutia dohody o trvalom znížení objemu ťažby, a teda aj výraznejšom posilnení rekreačnej funkcie lesov na území hlavného mesta.

Okrem zelenšej Bratislavy pracujeme aj na krajšej Bratislave. Pustili sme sa do opravy verejného priestoru, aby sme napravili veľký dlh, ktorý voči nemu Bratislava má. Pokračujeme v premene vybraných verejných priestorov na Živé námestie. Prvé zmeny možno vidieť na Klobučníckej ulici (úprava priestoru v prospech chodcov, nová mobilná zeleň, veľkokapacitné smetné koše a cyklostojany), ale tiež pred budovou Starej tržnice (nové sedenie okolo stromov, nové osvetlenie, orez stromov), na Kamennom námestí (odstránenie čiernych stavieb, vyčistené okolie stromov, obložená meteostanica, nové trávnaté plochy so závlahou) a v severnej časti Námestia SNP sme vysadili nové stromy. Najnovšie sme oživili priestor na Treskoňovej ulici.

Nie všetky veci však vyšli podľa plánu. Dôvodom bol aj stav mesta, v akom ho nové vedenie našlo a ktorý  ho zaskočil. Situácie v meste a mestských podnikoch sa podpísala aj pod niektoré veci, ktoré vyšli nie celkom podľa predstáv. Problémy v zime spôsobila tzv. chodníková novela, ktorá mestu zverila 1 200 000 m2 chodníkov bez krytia  v rozpočte a bez zazmluvnenej údržby, v dôsledku čoho sa nedarilo čistiť všetky chodníky. Nepodarilo sa zásadne zlepšiť ani čistenie komunikácií, pre nedostatočné kapacity dispečingu aj kvôli nevhodne nastavenému operačnému plánu. V lete nám zasa problém spôsobili komáre. A problémy sme mali aj so včasným informovaním pri rozkopávkach a uzáverách.    

V každom prípade plánujeme pokračovať v začatom tempe a už teraz je pripravených niekoľko ďalších projektov, na ktorých intenzívne pracujeme. Na budúci rok nás určite čaká kopec práce s prípravou spustenia férového parkovania. Bude pokračovať modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály v úseku od Molecovej po tunel pod hradom. Ďalej budeme robiť na plnení nášho záväzku, že vysadíme 10-tis. stromov, zároveň majú vzniknúť 3 nové mestské aleje, napríklad na Brnianskej či Panónskej ulici. V pláne máme viacero súťaží, medzi nimi napr. kúpele Grössling, Nám. SNP a Kamenné námestie, Komenského námestie, mestské nájomné bytové domy, Archív mesta Bratislavy, Depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislavy. Budeme rekonštruovať mestské byty a budovy na nájomné bývanie. A tiež plánujeme začať s komplexnou revitalizáciou Sadu Janka Kráľa.

„Nasadili sme veľké tempo a rozbehli veľa veľkých projektov. Ale preto sme tu. Nepozeráme sa na to, či budeme aj o ďalšie 4 roky zvolení, ale čo pre Bratislavu urobíme a kde ju posunieme,“ uzavrel primátor Bratislavy, M. Vallo.   

Súvisiaci obsah

Komentáre