Orezy, výruby a výsadba drevín v správe mesta

Výruby, s ktorými sa môžete stretnúť na území hlavného mesta Bratislavy, možno na základe platnej legislatívy rozdeliť do štyroch základných kategórií. Nájdete ich na samostatnom linku tu.

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania. Aj pre nás je zeleň najdôležitejšou súčasťou nášho mesta, o ktorú sa treba zodpovedne starať a zveľaďovať ju. Aj preto robíme sériu opatrení pre odborné ošetrenie a obnovu drevín v Bratislave.

O týchto krokoch chceme transparentne informovať vás, občanov hlavného mesta. Zaslúžite si byť informovaní o prebiehajúcej a plánovanej správe zelene, ktorá je v správe Bratislavy. Naším cieľom je, aby sme túto správu vykonávali efektívne po legislatívnej, ale aj odbornej stránke.

Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o prebiehajúcich a plánovaných orezoch, výruboch a výsadbách drevín v správe hlavného mesta SR Bratislavy, spolu s pripojenou odbornou dokumentáciou – erudovaným stanoviskom odborníka: dendrologickým posudkom alebo rozhodnutím o výrube.

Mesto Bratislava v súčasnosti začína pripravovať plán systematickej obnovy a udržateľnosti zelene, zahŕňajúci prípravu dostatočne veľkých priestorov pre koreňovú sústavu drevín. Náhradnú výsadbu za dreviny vyrúbané v zimnom alebo predjarnom období nie je vhodné realizovať na jar. Je preto možné, že niektoré plôšky po vyrúbaných stromoch môžu ostať dočasne prázdne. Je to však len preto, aby sme dreviny sadili metodicky správnym postupom, s cieľom zlepšenia možností prežitia novovysadených drevín na pôvodných stanovištiach.

Stav životného prostredia ovplyvňuje životy nás všetkých. Chceme zelenú Bratislavu!

Zoznam plánovaných či prebiehajúcich orezov, výrubov a výsadieb drevín v správe mesta

Orez – Jiráskova – Petržalka – september/október 2019
Orez topoľa z bezpečnostných dôvodov.
Orez – Tyršovo nábrežie – Petržalka – september/október 2019
Orez topoľa z bezpečnostných dôvodov.
Orez – Gwerkova – Petržalka – september/október 2019
Orez topoľa z bezpečnostných dôvodov.
Orez – Malý Draždiak – cesta – Petržalka – september/október 2019
Orez agátu z bezpečnostných dôvodov.
Orez – Hrobákova 5 – Petržalka – september/október 2019
Zdravotný orez 10 ks drevín.
Orez – Povraznícka 4 – Staré mesto – október/november 2019
Orez 4 ks pajaseňov z bezpečnostných dôvodov.
Výrub – Podkolibská – Nové mesto – október 2019
Výrub zhnitého orecha kráľovského z dôvodu nebezpečia spadnutia konárov.
Výrub – Čsl. Tankistov – Záhorská Bystrica – október 2019
2x výrub odumretých drevín (Javor horský, borovica čierna) + 1 x orez dreviny s preschnutou korunou (čerešňa vtáčia)
Injektáž/Výrub – Bosákova, Blagoeova – Petržalka – október/november 2019
Injektáž a následný výrub 34 ks inváznych drevín Negundo Aceroides.
Výrub – Dostojevského rad – Staré mesto – október 2019
Výrub 2 ks suchých inváznych drevín Ailanthus.
Výrub – Lovinského 43 – Staré mesto – október 2019
Výrub 1 suchého stromu - Agát.
Výrub – Záhradnícka – Staré mesto – október 2019
Medzi zastávkami Karadžičova a Americké námestie bude počas víkendu 19. – 20. 10. 2019 prebiehať výrub dvoch odumretých drevín /sofora japonská/ a orez cca 50 ks, čo si vyžiada uzavretie ulice a presmerovanie liniek MHD. Tento čas sa zároveň využije na opravu cesty, aby prebehlo všetko naraz.