International

Google Translator

Vyhľadávanie 


 
 

Cesta: Titulka

 

Zmluvy o spolupráci

 
 
ZmenenéNázov
10.2.2016Zmluva o spolupráci pri prevádzke útulku pre zvieratá a poskytnutí finančného príspevku zo dňa 10.02.2016
Spolupráca pri prevádzke útulku pre zvieratá a poskytnutí finančného príspevku.
Dátum zverejnenia zmluvy: 10.02.2016
9.2.2016Zmluva o spolupráci č. MAGTS1600022
Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán pri vzájomnej výmene marketingových služieb v rozsahu práv a záväzkov v čl. III a IV tejto zmluvy.
Dátum zverejnenia: 09. 02. 2016
30.12.2015Zmluva o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií v Bratislave č. 246507921500
uzatvorená dňa 29.12.2015, predmetom ktorej je úprava práv a povinnosti pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v zóne s dopravným obmedzením v zmysle organizácie dopravy a dopravného značenia schváleného dňa 05.08.2008 a jeho neskoršími úpravami odsúhlasenými cestným správnym orgánom
Dátum zverejnenia: 30.12.2015
22.12.2015Zmluva o spolupráci č. 246504871500
uzatvorená dňa 22.12.2015 na základe ktorej sa Hlavné mesto SR Bratislava stáva právnym nástupcom spoločnosti Rosum, a.s. výlučne v rozsahu stavby "Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava"
Dátum zverejnenia: 22.12.2015
21.12.2015Zmluva o spolupráci medzi hlavným mestom a Univerzitou Komenského v Bratislave
predmetom je spolupráca pri plnení opatrenia vyplývajúceho z "Programu aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014-2020" a to konkrétne pri vytvorení, realizácii a vyhodnotení dotazníkového prieskumu a aj pri realizácii workshopu.
17.12.2015Zmluva o spolupráci pri technicko-organizačnom zabezpečení Fab Lab Bratislava
Predmetom je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri technicko-organizačnom zabezpečení priestoru Fab Lab Bratislava
Zverejnené dňa: 17.12.2015
16.12.2015Zmluva o spolupráci pri technicko-organizačnom zabezpečení Fab Lab Bratislava
Predmetom je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri technicko-organizačnom zabezpečení priestoru Fab Lab Bratislava
9.12.2015Zmluva o spolupráci č. MAGTS1500196
Poskytovateľ sa zaväzuje zverejniť informačno-propagačné spoty a moderované pozvánky pre objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť načítanie 30-sekundových spotov pre objednávateľa na základe písomného podkladu dodaného poskytovateľovi objednávateľom. Dátum uzatvorenia: 01. 12. 2015
Dátum zverejnenia: 09. 12. 2015
3.12.2015Zmluva o spolupráci pri organizácii "Osláv príchodu Nového roka v centre Bratislavy"
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácii podujatia, jeho materiálno-personálno-technického zabezpečenia a propagácii.
Dátum zverejnenia: 03. 12. 2015
27.11.2015Zmluva o spolupráci MAGTS1500210
poskytnutie spolupráce pri starostlivosti o verejnú zeleň - Program Adopcia zelene Bartókova ul. Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.10.2015
Dátum zverejnenia: 27.11.2015
27.11.2015Zmluva o spolupráci MAGTS1500208
poskytnutie spolupráce pri starostlivosti o verejnú zeleň - Program Adopcia zelene. Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.10.2015
Dátum zverejnenia: 27.11.2015
25.11.2015Zmluva o spolupráci
Revitalizácia podchodu patrónka. Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.11.2015.
Zverejnené dňa: 25.11.2015
20.11.2015Memorandum o realizácii, prevádzke a využívaní Zimného štadióna Ondreja Nepelu
Memorandum o realizácii, prevádzke a využívaní Zimného štadióna Ondreja Nepelu
Zverejnené dňa: 20.11.2015
2.11.2015Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency v rámci podpory podnikateľského prostredia
Zverejnené: 02.11.2015
13.10.2015Dohoda o cezhraničnej spolupráci s Dolným Rakúskom
rámcová dohoda, ktorej cieľom je zastrešenie cezhraničnej spolupráce a prehĺbenie aktivít v rôznych oblastiach
Dátum zverejnenia: 13.10.2015
21.9.2015Dodatok č. 1 k zmluve o združení č. OSP 1400337/2014
financovanie vyvolanej investície výstavba stavby "Cyklotrasa Vajnory - dočasná autobusová zástavka".
Zverejnené dňa: 21.9.2015
16.9.2015Mandátna zmluva MAGTS 1500141 uzatvorená v rámci projektu Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Uskutočnenie a vykonanie pre mandanta kompletnej realizácie verejného obstarávania "Úprava multifunkčných predajných automatov spoločnosti EMtest pre výdaj jednorázových papierových cestovných lístkov..." v rámci projektu DTZ
Zverejnené dňa: 16.9.2015
8.9.2015Memorandum o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní priestorov pre technologickú výrobu FabLab v Bratislave
Predmetom je zriadenie a prevádzkovanie priestorov Fab Lab, pre technologickú výrobu v Bratislave a komunikácia s médiami o tejto spolupráci, ako aj o jej výsledkoch.
Dátum zverejnenia: 08.09.2015
2.9.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 246503981500
uzatvorený dňa 02.09.2015, ktorým dochádza k zmene čísla účtu Hlavného mesta
Dátum zverejnenia: 02.09.2015
31.8.2015Zmluva o spolupráci
Vzdelávací projekt "Festival filmov o zdraví".
Dátum zverejnenia: 31.08.2015
27.8.2015Mandátna zmluva
Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára na účet mandanta uskutočniť a vykonať pre mandanta kompletnú realizáciu verejného obstarávania, a to "Obstaranie autonómnych označovačov potrebných pre spustenie III. etapy IDS BK" v rámci projektu Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v mene mandanta.
Zverejnené dňa:27.8.2015
7.8.2015Zmluva č. 246503981500 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na časti miestnej komunikácie II. triedy - Námestie Franza Liszta v Bratislave
uzatvorená dňa 07.08.2015 pre účely zabezpečenia parkovania na časti miestnej komunikácie II. triedy na pozemku reg. "C" KN, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 23096/1 na Námestí Franza Liszta v Bratislave
Dátum zverejnenia: 07.08.2015
1.7.2015Zmluva o spolupráci pri organizácii Bratislavského majálesu
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácii podujatia, jeho materiálno-personálno-technickom zabezpečení a propagácii.
Dátum zverejnenia: 01. 07. 2015
30.6.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe "Úpravy cesty II/505 a I/2 s napojením MÚK Lamač - časť 2, OK 3"
uzatvorený dňa 29.06.2015, ktorým sa menia stavebné objekty, ktoré nebudú odovzdané do vlastníctva Hlavného mesta ale príslušným správcom
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
23.6.2015Zmluva o spolupráci
Seniorský vzdelávací projekt - piaty ročník "Letná Bratislavská univerzita seniorov"
Dátum zverejnenia: 23. 6. 2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 159 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 7  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »

 

Poslať e-mailom | Aktualizácia: 21.4.2011 | Zobrazené: 92170
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Archív

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár » 

Vyberáme

Kontakt

©
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Tel: +421 2 5935 6111, E-mail: webmaster@bratislava.sk

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Autorské práva | Implementácia | Redakčný a publikačný systém | Prehlásenie o ochrane súkromia | Podmienky pre použitie | Prístupnost | Prihlásiť sa | Registrovať sa | VPN | VPN W7

Bratislava on line

  • Facebook
  • Flickr
  • I
  • RSS
  • Twitter